Bestelako ordenantzak

Atzealdea

Lur Ez Urbanizagarrian kokatuta dauden udal bide publikoen erabilera bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala

Lur Ez Urbanizagarrian kokatuta dauden udal bide publikoen erabilera bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala

Lur Ez Urbanizagarrian kokatuta dauden udal bide publikoen erabilera bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala