Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2015/03/09
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa

2015eko udal aurrekontuak 

2015EKO UDAL AURREKONTUA

  Sarrerak   
Zuzeneko zergak 305.600,00  
Zeharkako zergak 31.500,00  
Tasak eta bestelako zergak 133.753,10  
Transferentzia arruntak 830.772,00  
Ondare sarrerak 100,00  
Kapital transferentziak 137.722,06  
Finantza aktiboak 8.164,23  
GUZTIRA SARRERAK 1.447.611,39  


  Gastuak   
Pertsonal gastuak 256.286,00  
Ondasun arrunt eta zerbitzuetan 743.420,00  
Finantza gastuak 1.500,00  
Transferentzia arruntak 133.713,94  
Inbertsio errealak 271.527,22  
Kapital-transferentziak 10.000,00  
Finantza aktiboak 8.164,23   
Finantza pasiboak 23.000,00  
GUZTIRA GASTUAK 1.447.611,39