Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2015/02/25
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa

2014ko udal aurrekontuak 

2014KO UDAL AURREKONTUA

  Sarrerak   
Zuzeneko zergak 305.600,00  
Zeharkako zergak 33.000,00  
Tasak eta bestelako zergak 130.673,10  
Transferentzia arruntak 805.929,00  
Ondare sarrerak 100,00  
Kapital transferentziak 137.584,32  
Finantza aktiboak 8.164,23  
GUZTIRA SARRERAK 1.421.050,65  


  Gastuak   
Pertsonal gastuak 268.360,00  
Ondasun arrunt eta zerbitzuetan 728.011,00  
Finantza gastuak 2.000,00  
Transferentzia arruntak 127.663,94  
Inbertsio errealak 253.351,48  
Kapital-transferentziak 10.000,00  
Finantza aktiboak 8.164,23   
Finantza pasiboak 23.500,00  
GUZTIRA GASTUAK 1.421.050,65