Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2015/02/25
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa

2013ko udal aurrekontuak 

2013KO UDAL AURREKONTUA

  Sarrerak   
Zuzeneko zergak 299.500,00  
Zeharkako zergak 2.200,00  
Tasak eta bestelako zergak 136.348,10  
Transferentzia arruntak 786.874,00  
Ondare sarrerak 100,00  
Kapital transferentziak 22.623,54  
Finantza aktiboak 8.101,20  
GUZTIRA SARRERAK 1.255.746,84  


  Gastuak   
Pertsonal gastuak 238.528,00  
Ondasun arrunt eta zerbitzuetan 710.631,74  
Finantza gastuak 2.200,00  
Transferentzia arruntak 125.370,51  
Inbertsio errealak 77.295,39  
Kapital-transferentziak 10.120,00  
Finantza aktiboak 8.101,20  
Finantza pasiboak 83.500,00  
GUZTIRA GASTUAK 1.255.746,84