Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2015/02/25
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa

2012ko udal aurrekontuak 

2012KO UDAL AURREKONTUA

  Sarrerak   
Zuzeneko zergak 299.500,00  
Zeharkako zergak 71.273,80  
Tasak eta bestelako zergak 120.740,00  
Transferentzia arruntak 738.064,99  
Ondare sarrerak 100,00  
Kapital transferentziak 33.318,24  
Finantza aktiboak 0,00  
GUZTIRA SARRERAK 1.262.997,03  


  Gastuak   
Pertsonal gastuak 256.390,00  
Ondasun arrunt eta zerbitzuetan 683.789,88  
Finantza gastuak 3.700,00  
Transferentzia arruntak 125.887,51  
Inbertsio errealak 101.109,64  
Kapital transferentziak 10.120,00  
Finantza aktiboak 0,00  
Finantza pasiboak 82.000,00  
GUZTIRA GASTUAK 1.262.997,03