Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2015/03/04
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa

Laguntzak 

PRESTAZIO EKONOMIKOEI BURUZKO INFORMAZIOA

-Gizarteratzeko laguntza ekonomikoa
-Gizarte larrialdietarako laguntzak
-Kotizatu gabekoen pentsioak
 
FAMILIEI, ADIN TXIKIKOEI ETA GAZTEEI ZUZENDUTAKO ZERBITZUAK
-Familian esku hartzeko programa
-Sarean egiten den prebentzio lana (gizarte zerbitzuak, ikastetxeak, haur eskola, osasun-etxea eta buruko osasuna, kaleko hezitzailea,…)
-Babesik gabe dauden haurrak edo gazteak Foru Aldundiko adin txikikoen zerbitzura bideratzea. Egoitza harrerako zerbitzua, adopzioa eta adingabeei lagun egiteko persona edota familia boluntarioak
-Familia ugariaren tituluaren izapidetza.
 
EZGAITUEI ZUZENDUTAKO ZERBITZUAK
-Mendekotasun balorazioa izapidetzeko
-Ezgaitasunaren kalifikazioa izapidetzeko
-Etxez etxeko laguntza zerbitzua
-Laguntza zerbitzuen eskaera
-Garraiorako dirulaguntza. Taxibonoa
-Ibilgailua aparkatzeko ezinduentzako txartel eskaera
-Kotizatu gabekoen pentsioak
-Ezgaituentzako egoitzak
 
ADINEKO PERTSONEI ZUZENDUTAKO PROGRAMA EDO ZERBITZUAK
ZAHARREN ETXEA
-Aldi baterako egonaldi programak (Eguneko Zentroa)
-Etxez etxeko laguntza zerbitzua
-Teleasistentzia zerbitzua
-Mendekotasun balorazioa izapidetzeko eskaera
-Laguntza zerbitzuen eskaera
-Mendekotasun egoeran daudenen familia harrera zerbitzua
-SENDIAN programa: adineko sendiak dituzten familientzako laguntza
-Kotizatu gabekoen pentsioak
-IMSERSOk antolatutako oporraldiak
 
ETXEKO TRATU TXARRAK EDOTA EMAKUMEEN AURKAKO SEXU-INDARKERIA JASATEN DITUZTEN BIKTIMEI ARRETA ESKAINTZEKO BERARIAZKO ZERBITZUAK
-Tratu txarren biktimentzako arreta psikologikoko programa. Etxeko indarkeriaren biktima diren edo arriskuan dauden emakumeentzako harrera pisua.