Documentos

Contenidos con Documentos Udal aurrekontuak .

$extension
$mathTool.roundTo(2, $numKas) KB
05·02·2016 Udal aurrekontuak

GAOn argitaratu da 2022 urteko Udal Aurrekontuaren behin betiko onarpena.

/documents/1241778/2016310/Udal+aurrekontua+2022/3d5f5d91-45ca-80de-3168-bf7bf01fce64

 

pdf
79.03 KB
19·02·2021 Udal aurrekontuak
pdf
73.4 KB
03·02·2020 Udal aurrekontuak
pdf
73.59 KB
05·02·2016 Udal aurrekontuak
pdf
73.46 KB
01·12·2017 Udal aurrekontuak