Berriak
Atzealdea

Udal Administrazio Elektronikoa arautzeko Ordenantzaren hasierako onespena

Udalbatza Osokoak 2020ko urriaren 19an udal administrazio elektronikoa arautzeko udal ordenantzari hasierako onespena eman zion.

2020·10·20


Udalbatza Osokoak 2020ko urriaren 19an udal administrazio elektronikoa arautzeko udal ordenantzari hasierako onespena eman zion. Toki Erregimenaren Oinarrien Legearen 49 b) artikuluak xedatutakoa betez, aipatu onespena jendaurreko erakustaldian ezartzen da, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN azaltzen den biharamunetik hogeita hamar eguneko epean, interesatuek erreklamazioak aurkeztu ahal izateko.

Epe honen erreklamaziorik ez bada ezartzen, onespena behin betikoa bihurtuko da. 

Ormaiztegin, 2020ko urriaren 19an.—Jon Enrique Galarza, alkatea.